wtorek, 27 października 2015

poznajcie M A K S Y M I L I A N A
Maksymilian. 
Największe szczęście swojej mamy.


F R A G M E N T Y    P I E R W S Z E G O    S P O T K A N I A