środa, 9 grudnia 2015

W DOMOWYM ZACISZU / ALEKSANDRA I MAKSYMILIAN /


Najpiękniejsza i najmocniejsza jest miłość mamy.
A L E K S A N D R A i M A K S Y M I L I A N

FRAGMENTY SPOTKANIA
SESJA RODZINNA W DOMU U KLIENTA / LIFESTYLE / MAMA I JA